Хімія – шкільний курс

Узагальнення і систематизація знань з теми «Прості речовини, метали і неметали»

Дайте відповіді на запитання: 1. Який хімічний елемент найпоширеніший на Землі? 2. У якій формі існують атоми Оксигену й Феруму в природі? 3. Що

§27. Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування заліза в природних умовах

Поширеність у природі За поширенням у природі Ферум посідає четверте місце серед елементів. Зустрічається виключно у сполуках. У земній корі його міститься 4,65%. Це

§26. Ферум як хімічний елемент, залізо – проста речовина

Властивості простих речовин металів розглянемо на прикладі заліза. Ферум – хімічний елемент Символ хімічного елемента – Fe Відносна атомна маса – Ar (Fe) –

§25. Поширення та колообіг Оксигену в природі

Чого найбільше на Землі? Не заліза, ні міді, ні олова, хоч людина користувалася ними тисячоліттями й запаси цих речовин здавалися невичерпними. Найбільше – Оксигену.

§24. Поняття про оксиди. Умови виникнення й припинення горіння

Оксиди Ви вже знаєте, що при взаємодії речовин з киснем утворюються оксиди. Кожен оксид має свою назву. Хімічна назва оксидів складається з двох слів.

§23. Хімічні властивості кисню

За звичайних умов кисень реагує з обмеженим числом речовин, але з підвищенням температури він реагує майже з усіма металами, а також більшістю неметалів, утворюючи

§22. Оксиген як хімічний елемент. Кисень – проста речовина

Більш детально властивості простих речовин неметалів розглянемо на прикладі кисню. Оксиген як хімічний елемент Оксиген (від слова Оxygenium – «той, що народжує вогонь») –

§21. Хімічні рівняння

Коли відомі хімічні формули всіх речовин, які вступили в реакцію, і тих, що утворилися в її результаті, хімічну реакцію можна виразити кількісним рівнянням.

§20. Закон збереження маси

Закон, як форма наукових знань Основою пізнання – є експеримент. Англійський вчений XVII століття Роджер Бекон говорив: «Той, хто прагне відкриттів і твердого знання,

§19. Хімічні властивості речовин. Спостереження й експеримент у хімії

Хімічні властивості визначають здатність речовин до певних хімічних перетворень. Хімічні властивості виявляються лише в процесі перетворення одних речовин на інші, і вони залежать від